Harmonia Egyesület

A HARMÓNIA EGYESÜLET KÖRNYEZTVÉDŐ ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMJA

“- Erőt, egészséget!”- így hangzik a világ legegyszerűbb, legőszintébb jókívánsága. Óvodánk munkaközössége is felismerte, hogy életünk e két fontos tényezőjét csak egészségünk és környezetünk megóvásával tudjuk önmagunknak, de legfőképp gyermekeinknek biztosítani.

E két szempont vezérelt, amikor megfogalmaztuk nevelési céljainkat, és létrehoztuk 2001-ben a Villanytelepi napköziotthon mellett működő Harmónia Egyesületet. Már a kezdetekben megfogalmaztuk az egyesület alapító okiratában, hogy az egészséges életmódra nevelést, a természet- és környezetvédelmi szemlélet kialakítását kiemelt feladatnak tekintjük.

Felismertük, hogy mindez nemcsak a külső feltételek biztosításán múlik, hanem mindenekelőtt a szemléletváltáson. Ennek alakítása, megalapozása már kisgyermekkorban megkezdődhet. Óvodánk már a kezdetektől nagy feladatokra vállalkozott, amelyek ezt a szemléletet igyekeznek szolgálni. Az udvarunkat különféle kerti munkákra (gereblyézés, seprés, öntözés, hólapátolás, csemeteültetés ), változatos játékokra és a gyermek nagyfokú mozgásigényének a kielégítésére egyaránt igyekeztünk alkalmassá tenni.

A Zöld ünnepek program keretében tudatosítjuk gyermekekben, szülőkben egyaránt a környezetvédelem fontosságát. Erre alapozva, a természetben tett kirándulások , megfigyelések megszervezésével egy környezetkímélő életforma megélésének lehetőségét biztosítjuk, komplex tevékenységek által, közvetlen kapcsolatba kerülve a természettel.

Heti rendszerességgel tartjuk a gyümölcsnapot, amikor az otthonról hozott gyümölcsöt, zöldséget a gyerekekkel közösen tisztítjuk és készítünk különféle salátákat.

Óvodánk nevelési programjában fontos szerepet kap az opcionális tevékenységként bevezetett tartásjavító torna, amelyet mára már jelentősen tovább fejlesztettünk a szakember által összeállított gyakorlatsorozat alkalmazásával. Az évről- évre is bóvülő sport-eszköztárunk gazdagításával próbálunk hozzájárulni gyermekeink egészséges testi fejlődéséhez. Így a mozgáskotta eszközkészletének szakszerű alkalmazásával lehetőség adódik arra, hogy a mozgás és a sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon. Óvodánk épületében ugyanakkor helyet kapott egy mozgásra, közös kulturális tevékenységek megszervezésére alkalmas terem, amit minden csoport tervszerű beosztás szerint vehet igénybe az hét bármelyik napján.

Az egészségtudatos életmódra való nevelésünk részét képezi a uszás lehetőségének biztosítása, valamint egy olyan egészséges étrend kialakítása, amely csakis minőségi alapanyagokból készült egészséges ételeket és italokat tartalmaz.( Szükség esetén tejérzékeny, lisztérzékeny gyerekek számára speciális étrendet is biztosítunk.)

Az egészségtudatosság mellett óvodánk a környezettudatosság szemléletét követi , így a különböző nemzetközi közösségi kezdeményezésekben (SNAC), projektekben ( ERASMUS) vesz részt, ahol madár-, állatvédelem, fűszernővények termesztése, csemeteültetés, udvarrendezés, zöldkonyha, szelekítv hulladék-gyűjtés, -újrahasznosítás tematikájával mélyrehatóan foglalkozunk.

Természetesen a szülők anyagi támogatásáról sem szabad megfeledkeznünk, köszönet értük!

Köszönettel fogadjuk a további felajánlásokat is tevékenységeink magvalósításához. Kérjük, rendelkezzen javunkra személyi jövedelemadója 2%-áról!

Adószám:13876038
Bankszámlaszám: CEC BANK – RO73CECEHR0243RON0026611