Óvodakép

Óvodánk Székelyudvarhely központi részén helyezkedik el. 1972-ben napközi- otthonos óvodának épült, jelenleg a beirt gyerekek száma 180. Az oktatás 8 csoportban folyik, melyből 1 román nyelvű csoport.

Óvodánk munkaközössége, amikor megfogalmazta a helyi nevelési tervet fontosnak tartotta a gyermekek felkészítését a változásra, a változásokhoz való minél tökéletesebb alkalmazkodásra. A „mindenki egyforma” helyét átvette az egyéni értékek megismerésére irányuló törekvés, a fontos az, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjék.

Igyekszünk, hogy minden gyerek- egyéniségének megfelelően- természetes módon élhesse át a gyermekkor szépségeit vagy nehézségeit. Ha azt akarjuk, hogy valamikor majd egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőle, akkor már most mindent el kell követnünk, hogy a társakkal és az idegen felnőttekkel kialakuló kapcsolatai érdekesek, tartalmasak, biztonságot nyújtók legyenek. Kialakított nevelési célok és gyakorlati program szerint dolgozunk, de a tevékenységeket elsősorban a gyerekek szükségletei határozzák meg.

Óvodánkban az általános célkitűzések mellett - értelmi-, érzelmi-, pszichomotoros és közösségi nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására és a tanulási zavarok megelőzésére.

Biztosítani szeretnénk, hogy óvodásaink a nap legnagyobb részét nyugodt, tartalmas játékkal töltsék, kulturált szokásokat sajátítsanak el, tájékozottak legyenek környezetükről és természetesen alkalmasak legyenek minden szempontból az iskolai életre. Ellene vagyunk mindenféle erőszakos, életkori sajátosságoknak nem megfelelő „tanításnak”.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való jó kapcsolatra, mindezt közös cél érdekében: azért, hogy a gyerek jól érezze magát, jól fejlődjön.

A jövőben is meg kívánjuk őrizni a környékbeli intézmények között megszerzett jó helyünket, szakmai hírnevünket.

Szeretnénk, ha intézményünkben a szakmai felkészültség és az igényes munkavégzés lenne a meghatározó, amelynek legfőbb összetartó ereje a MI tudat, legfőbb erénye a kiemelkedő munka méltó megbecsülése.

Szeretnénk, ha modern, megújulásra kész, az európai normákat szem előtt tartó elismert intézménnyé válnánk a térségben.

Óvodánk alapelvét szeretnénk továbbra is érvényesíteni, megőrizzük boldog, békés gyermekkorukat, előtérbe helyezve a munkálkodás, alkotás, önkifejezés lehetőségeit.

Olyan intézménnyé szeretnénk válni, amely ápolja hagyományait, épít munkatársai tapasztalataira, amelyben követelmény a sokrétű magas fokú felkészültség, amelyet együttműködésre kész elkötelezett vezetők irányítanak a vonatkozó törvények és jogszabályok szellemében.

Egy olyan intézmény kívánunk lenni, ahol a gyermekek sokoldalú képességfejlesztését tartjuk szem előtt. A társadalmi elvárásoknak, saját adottságaiknak és képességeiknek megfelelően pozitív érzelmi hozzáállással oldják meg gyermekeink az adódó helyzeteket, feladatokat, problémákat. Kikerülve az életbe találják meg helyüket.

Az intézményünk nevelőtestülete kezdeményező és innovatív. Felmerülő problémáinkat belső erőből, munkatársaink aktív és szakszerű tevékenysége nyomán képesek vagyunk rövid idő alatt a minőségügyi követelmények alkalmazásával megoldani.

Péter Edit
igazgató