Projekt archívum

2016 június-december: „Pedagógusok együttműködésének támogatása", a Bethlen Gábor Alap által meghírdetett pályázati felhívásra írt programjaink pozitív elbírálásban részesültek.

A pályázat célja a magyar nyelven oktató óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a magyar közösség tagjainak ösztönzése, hogy gyermekeiket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák. A pályázatban részt vevő pedagógusok: Nyárádi Izabella, tanítónő, a Tamási Áron Gimnázium alsó tagozatán, Haáz Margit és Miklós Annamária, óvónők a Villanytelepi Napköziotthonban. Az elnyert célösszeg révén meg tudtuk valósítani a hét hónapon át tartó, óvodások, iskolások és szülők számára megszervezett négy különálló programot. A négy sikeresen megszervezett program a következő:

  • Járd ki lábam, járd ki most – óvodanap
  • Kézről kézre – kézműves nap
  • Mesék nagyoktól kicsiknek – meseíró program
  • Adventi készülődés

A programokon való magas részvétel, kb. 60 gyermek és felnőtt, bizonyítja a szülők és pedagógusok sikeres együttműködését

*

2014 június-december: ”2014 A külhoni magyar felsősök éve” - Óvodai-iskolai együttműködési programok támogatása címen a Bethlen Gábor Alap által meghírdetett pályázatot megnyertük. E támogatás segítségével meg tudtunk valósítani hét hónapon át tartó, négy, óvodások, iskolások és szülők számára megszervezett, magyar nyelvű programot.

A négy, sikeresen megvalósított program a következő: Tele kertem zsályával, Kukorica, édes málé, Kipp, kopp, kalapács-régi mesterségek nyomában, A gúnárom elveszett-Márton és a ludak. A megnyert támogatást a programok megszervezésének, járulékos költségeinek fedezetére fordítottuk. A programokon való magas gyermeklétszámú részvétel (kb. 40 óvodás és kisiskolás) bizonyítja a szülők, a pedagógusok elhivatottságát a magyar óvodás és iskolás közösségek kialakítása, megerősítése terén.

*

2014 május-2014 október „Óvoda Nap-Együtt a szülőkkel”.

A Bethlen Gábor Alapnál elnyert támogatás segítségével sikerült saját színpadot, hangosító berendezést , valamint asztalokat és padokat beszerereznünk az óvoda és család közös rendezvényeire. Az Óvoda Nap-Együtt a szülőkkel rendezvényünkön 8 csoportból 180 gyermek , testvéreik és szülők vettek részt a következő programon:

Járd ki lábam…” népi gyermekjátékok– nagycsoportosok műsora
„Albinița” csoport zenés műsora
Műhelymunkák:

  • rongybaba készítése
  • szövés
  • filckitűző
  • könyvjelző készítése
  • „zokniló” készítése
  • A program során beszerzett eszközök segítségével a következő években is lehetőségünk lesz szabadtéri rendezvények szervezésére a családokkal közösen.
*

2012 május-2013 február „Oktatóterem gyermekeknek, szülőknek, nevelőknek” - A Bethlen Gábor Alapnál elnyert támogatás segítségével oktatótermet rendezetünk be gyermekeknek, szülőknek, nevelőknek.

*

2011 május – október: Egz ujabb projektünk „Mesélő Környezet – Jeles zöld napok”  október végén sikerrel zárult.

A jeles zöld napok nem ünnepek, hanem inkább felkiáltójelek naptárunkban. Arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberiség a természeti erőforrásokkal való jelenlegi gazdálkodásával könnyen bajba kerülhet. A „MESÉLŐKÖRNYEZET” pályázattal célunk az volt, hogy óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra építve ismerje meg, fedezze fel környezetét. Az elmúlt hónapok során játékosan ismerkedtek meg olyan jeles napokkal, mint például a Biodiverzitás napja, a Madarak és Fék napja, az Óceánok világnapja, Autómentes világnap stb. De ugyancsak a projekt során különleges napot is szerveztünk egy nemzetközi program keretében: fát ültettünk, számos külföldi óvodával, iskolával egyidőben.

E napot a finn székhelyű ENO: ENVIRONMENT (KÖRNYEZET) ONLINE, egy globális virtuális iskolahálózat szervezett, amely a környezettudatosság és fenntartható fejlődést tanulmányozza. A 2000-es évtől zajló esemény nagy siker volt eddig is, több mint 150 országban ültetettek 5 millió fát e napon. A cél 2017-ig 100 millió fa ültetése.

A projekt részeként készült el a Villanytelepi napköziotthon honlapja is.

Akárcsak a Fürkészek I-II projekt során, most is szakmai segítséget az AGORA MUNKACSOPORTTÓL kaptunk, anyagi támogatónk pedig a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal volt.

*

2011 – Szabadban szabadon - a napköziotthon játszóterének felújítása, kosárpalánkok, kis focipályák felszerelése, a meglévő udvari játékszerek felújítása, homokozó befedése

*

2010 - Fürkészek II - a gyerekek környezet-, természetvédelmére nevelése, néhány gyakori gyógy-, és fűszernövény megismerése, a közvetlen tapasztalás lehetőségének biztosítása.

*

2009 - Fürkészek I – Székelyudvarhely közvetlen környezetének védett területeinek, növényeinek és madarainak megismerése.

*

2008 – Zöld Óvoda - a napköziotthon zöld övezetének felújítása, kerti bútorok felszerelése