“Szabadban, Játékosan, Örömmel”

A Villanytelepi Napközi Otthon óvodapedagógusai és szülői azért fognak október 13.-án 11 órától szaladni, hogy a gyerekeknek több kültéri játékeszközük legyen.

A projekt címe: „SZABADBAN JÁTÉKOSAN, ÖRÖMMEL” – játékeszközök a szabadtéri mozgásos játékokhoz

A projekt célja: Szabadtéri játékeszközök vásárlása a Villanytelepi Napköziotthon gyerekeinek

A projekt rövid leírása:

A mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen, hatással van egész életükre, növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során. A megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása kedvező hatással van az érzékelés, az észlelés, a megértés, a képzelet, az emlékezet és a gondolkodás fejlődésére is.

Fontos, hogy gyermekkorban ne maradjanak el a kellő ingerek. Ilyenkor a legnagyobb a mozgásaktivitás és a legintenzívebbek a mozgásos cselekvések. A gyermek a legtöbb tapasztalatot életének első hat évében szerzi, ezért olyan fontos, hogy ebben az életkorban megkapja a megfelelő mennyiségű mozgásingert. Lényeges, hogy a harmonikus, sokoldalú fejlődés szempontjából igen érzékeny életszakaszban megfelelő mozgástapasztalatokat gyűjtsenek a gyerekek.

Az a tény, hogy a kisgyermek a napjának mintegy kétharmadát óvodában tölti, maga után vonja, hogy az óvodában történő mozgás lehetőség hangsúlyos, meghatározó a fejlődése szempontjából.

A túlzsúfolt lakótelepek, a kevés zöldövezet, játszótér hiánya miatt a tömbházban felnővő gyerekeknek ritkán van alkalmuk kint játszani. Az óvodai játszótér nagy előnye, hogy egy körbekerített, könnyen felügyelhető területet jelentenek, és a gyermeknek nagy mennyiségű, különböző tevékenységek közötti döntés szabadságát adják.

Az évek során sajnos az udvari játékszerek megrongálódtak, illetve folyamatos bővítésre szorulnak.

Szeretnénk az óvodánk játékeszközeit bővíteni korszerű, izgalmas és biztonságos eszközökkel, hogy a gyerekek örömmel, játékosan, mozgással töltsenek minél több időt a szabadban.

Célunkat a következő linken tamogathatja: https://fussneki.ro/szervezet/harmonia-egyesulet/